– Vi skal bry oss om laksen, om miljøet, om lokalmiljøet og hverandre