Islands eldste selskap inngår allianse med Måsøval-familien