Hitterværing blir toppsjef i Salmar: - Jeg er meget motivert og klar til å ta på meg oppgaven