Lønnsom produksjon av paller - kunne ta ut millionutbytte