Helge Gåsø investerer i torske- og settefiskproduksjon

foto