Inviterer lokale bedrifter når ny skole og demensavdeling skal bygges