Lar ungdom få prøve å løse problemer for kjente havbruksfirma