Bewi Invest kjøper seg opp i et av Norges største lakseselskap