Høyeste inntekter de har oppnådd – men resultatet krymper