Også Salmar vurdrerer permitteringer: - Vi er usikre

foto