– En må ha det godt, også etter jobb, for å ønske å bli