Andre næringer tjener godt på stor aktivitet i havbruket