Syv lokaliteter er på eller over lusegrensa de to siste to ukene fra Hitra og Frøya. Tilsvarende skal også gjelde for fem lokaliteter på Fosen.

Mattilsynet opplyser videre at det er tre lokaliteter som kan få tvangsmulkt hvis de ikke får lusetallene under kontroll snart.

Over 550.000 pr. dag

Det er Ulværholmen og Røytholmen Ø hos Lerøy Midt. Lerøy hadde igangsatt tiltak og gjennomført behandling med Alphamax og Azasure før Mattilsynet varslet vedtak. Men behandlingen hadde nedsatt effekt og økt dødelighet, skriver Mattilsynet. Laksen ble så satt på fôrbehandling med Slice, før det var planlagt ny behandling med H2O2 i begynnelsen av uke 40. Men Mattilsynet hadde ikke fått inn lusetall for uke 40 og gjennomsnittet på voksne hunnlus lå langt over grensa uka før.

Begge lokalitetene har frist på seg til 15. oktober for å løse problemene. Hvis ikke får Røytholem med dagbot på rundt 328.000 kroner og Ulværsholmen en tvangsmult på circa 232.000 kroner pr.dag.

For Salmar er det Singsholmen som har for høye lusetall. Det ble avdekket under en inspeksjon på lokaliteten nylig. Til tross for forsøk med å behandle laksen med H2O2 og Salmosan i uke 40/41, har ikke lusa kommet under grensene. Selskapet har derfor fått frist til 20.oktober hvis ikke de vil få en dagsmult på rundt 355.000 kroner.

De må også få på plass en praktisk mate å få samlet opp lus som faller av i tellekaret. Disse skal også være med i tellingene som skal vise hvor mange hunnlus de faktisk har i gjennomsnitt på laksen sin. Grensen er på 0.5 hunnlus pr. laks.

- Mattilsynet sender ut varsel «rutinemessig» dersom man ved en enkelt telling av lus er over grensen på 0,5. Oppdretter kan da gjennom behandling komme under grensen på 0,5. Klarer vi holde oss under over tid, blir det heller ikke snakk om utslakting, svarer administrerende direktør i Salmar, Leif Inge Nordhammer på Mattilsynets varsel.

- Tydeligvis ikke under kontroll

- Det er tydelig at situasjonen ikke er under kontroll i øyregionen. Men det er heldigvis bedre enn på Møre og Nord-Trøndelag, hvor den er ennå verre. Det som bekymrer meg er at det kan bli like ille på Hitra og Frøya til neste år, som det er på de kantene nå. Dette fordi fisken i øyregionen er ikke like voksen ennå, sier avdelingsjef for Trondheim og omeng i Mattilsynet, Ivar Eiken.

Hitra-Frøya har siden i går forsøkt å komme i kontakt med Lerøy for å høre hva de tenker om saken, men ikke fått tak i dem ennå.