Onsdag  22. april inviterer Hitra Næringsforening til temamøte. Tema er kommunereformen, der man vil sette søkelyset på "samarbeid langs en verdiskapende lyst - grenseoverskridende og nytenkende fra Nordmøre til Trøndelag, fra næringslivets perspektiv".

Hitra har allerede et etablert havnesamarbeid med Kristiansund, og besøkende fra Kristiansund næringsforening vil være på Hitra denne dagen. Innlederen har også en rolle i næringslivet på Nordmøre: den tidligere Ap-statssekretæren og First house-gründeren Jan-Erik Larsen er nå ansatt i Kom Vest i Kristiansund.

Næringsaktører, både medlemmer og ikke-medlemmer i Hitra Næringsforening, inviteres til å si sitt om kommunereformen. Debatten skal ledes av Bjørn Nilsen.