Torgeir tar over sjefsrollen i et firma han kjenner godt fra før