En tidligere ansatt saksøkte Dolmøy Seafood AS i februar, med bakgrunn i påstand om utestående lønn. Saksøker mente at sjømatselskapet var insolvent (ikke i bestand til å betale utestående gjeld) og begjærte konkurs.

I slutten av februar i år var antallet kreditorer 75, som hadde et totalt krav på drøyt 2,5 millioner kroner mot selskapet.

I konkursbehandlingen i Trøndelag tingrett 3. april ble saken forkastet, fordi daglig leder Hallgeir Bremnes kunne legge frem dokumentasjon på at Dolmøy Seafood hadde skaffet lån for å betale kreditorene. Han erkjente heller ikke kravet fra saksøker.

“I fjor ble det skutt inn kapital fra morselskapet til Dolmøy. Har vært noen uheldige omstendigheter som har påvirket økonomien men har en plan for drift fremover. Selskapet har fått mellomfinansiering og bekreftet finansiering på til sammen 40 millioner fremover. Mellomfinansiering på kr 3,8 millioner blir utbetalt 5. april. Disse midlene skal gå til nedbetale krav som har medført betalingsanmerkningene. Medio april får de tilgang på øvrige lånemidler”, har Bremnes forklart, ifølge tingrettens kjennelse.

Bremnes opplyste også at bygget til Dolmøy Seafood har en verdi på 48 millioner kroner, og at selskapet har verdier for ca. 54 millioner kroner.

Det er også opplyst i kjennelsen at saksøker har fått et lån på 100.000 fra Dolmøy Seafood, som ble ordnet gjennom lønn og avdrag. Dolmøy Seafood sier saksøker ikke har svart på henvendelser om å finne en ordning på lånet. Det er saksøker uenig i.

Saksøker erkjente at Dolmøy Seafood likevel ikke er insolvent, men krevde at Dolmøy Seafood må dekke sakskostnadene siden dokumentasjonen på at de ikke var insolvent (solvent) ble lagt frem først under rettsmøtet.

Men tingretten mente at det er saksøker som har bevisbyrden for at skyldneren (Dolmøy Seafood) er insolvent, og at  skyldneren ikke har bevisbyrden for at selskapet er solvent.

Den tidligere ansatte må betale 33.750 i sakskostnader til Dolmøy Seafood.