Hans Kvilvang oppløste i år Frøya regnskap, og flyttet til Hitra for å jobbe i KL regnskap.

Han tok med seg en stor kundeportefølje fra Frøya, som han gjerne vil følge opp ”heime”.

- Vi ser behovet for å åpne kontor på Frøya når vi har så mange kunder der. Foreløpig åpner vi kontor i samme lokalet som Havbrukstjenesten fra februar, men når Blått kompetansesenter åpner i 2016, vil vi åpne fast kontor der, forteller Kvilvang.

Etter at Frøya regnskap la ned, har det ikke vært regnskapskontor på Frøya.

- Vi har hørt hint fra politikere på Frøya om at det ikke lenger er regnskapskontor der, så nå tenkte vi at vi skal gjøre noe med det. Og det er mye som skjer på Frøya. Da må vi være der. Våre 14 ansatte kommer til å rullere med å være på Frøya-kontoret, som vil være åpent tirsdag og onsdag, mens kontoret vil være åpent daglig når vi flytter til Blått kompetansesenter, sier Otto Stub, daglig leder ved KL regnskap Hitra.

- Da blir vi mer tilgjengelig for våre kunder, spesielt for de mange kundene vi har i Øyrekka. For dem er det langt å dra til Fillan, sier Kvilvang.