Unge bønder bidrar til at Hitra fra nyttår nesten dobler melkeproduksjonen