Kompetansebygg

Daglig leder Bjørnar Johansen kaller tegningene av byggetrinn to en "mulighetsstudie", vel vitende om at det må noen avtaler på plass før det blir snakk om å starte byggingen av trinn to av Blått kompetansesenter. Men arkitekt Øystein Thommesen AS har fått oppdraget med å lage skisser til ett bygg bygg vis-a-vis bygget som nettopp stod ferdig. Og i sin tale under åpningen gikk byggeier Helge Gåsø langt langt i å si at det vil bli et byggetrinn to.

Lederutdanning

Det 3600 kvadrat store bygget som ble innviet sist torsdag er fyllt opp med bedrifter. Og det jobbes nå aktivt med å sikre leietakere til ett neste trinn som vil ha et areal på over 4000 kradrat. Her vil NTNU bli en betydelig leietaker. NTNU vil starte opp en bachelor i havbruksledelse, og vil legge denne utdanningen til Frøya.

- Det blir et samlingsbasert studie der samlingene skal holdes på Frøya. Jeg har fått en bestilling på at vi skal skaffe båt og lokaler til de kommer i gang med den første gruppen høsten 2017. Det vil bli et treårsstudium med 25 studenter i hvert trinn, så når de er i gang for fullt er det snakk om 75 studieplasser, sier Bjørnar Johansen.

I tillegg kommer NTNUs doktorgradsprosjekter der hele 11 stipendier knyttes til Frøya (se egen sak om lakselus-prosjektet).

Flere bedrifter som nå nettopp har flyttet inn i Blått kompetansesenter, signaliserer at de kan få bruk for større lokaler.

Vekstbedrifter

Steinsvik AS er en totalleverandør av teknologi til oppdrettsnæringa. De ble representert på Frøya først for tre år siden, da Geir Erik Bogø begynte å jobbe for dem. Nå leder han en lokal avdeling med syv ansatte, samtidig som han styrer selskapets virksomhet i Trøndelag og Nordland. Han bekrefter at Frøya-avdelingen allerede har behov for mer plass.

- Vi må ha mer plass. Det er spesielt på lagerkapasitet at vi har behovet. Og vi ser nytten av å ha alt samlet. Men vi har så langt ikke tatt noen avgjørelse på om vi skal inn i et byggetrinn to, sier Geir Erik Bogø.

En annen bedrift som har vokst mye i det siste er Åkerblå (tidligere Havbrukstjenesten). De vurderer også mulighetene i et byggetrinn to.

- Vi trenger lagerplass, og vi har et laboratorium i Litauen som vi vurderer å flytte til Frøya. Men vi har nettopp flyttet inn her, og vi må nå gjøre en analyse på hva vi skal gjøre framover, før vi bestemmer oss for noe, sier direktør i Åkerblå, Roger Sørensen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no