Enkeltpersonforetaket Lekelandet av Paulius Zablockis ble tidlig i sommer registrert i Brønnøysundregistrene. Innehaver er Paulius Zablockis på Hammarvika.

Foretaket skal drive utleie av lekeutstyr for festivaler og andre engasjementer, samt planlegging og organisering av engasjementer, opplyser Brønnøysundregistrene.