Det verdensomspennende konsernet Wieland-Werke fra Tyskland har dannet foretaket ”BlueSea Technology AS” sammen med Lerow AS. Sammen skal de samarbeide om å utvikle og markedsføre nøter og bur i messing til oppdrettsnæringen.

Norsk visedirektør

Daniel Steitz fra Wieland-Werke er administrerende direktør i BlueSea Technology AS, og Jarle Midtøy fra Lerow As er visedirektør.  Det tysk-norske selskapet har en akseje-fordelingsnøkkel på 60/40 hvor Lerow har den minste andelen.

- Vår norske partner har både den nødvendige kunnskapen i tillegg til lang erfaring innen akvakultur, sier Wieland-Werke i en pressemelding.

Sterkt og holdbart

De nye nøtene og burene i messing har mange fordeler fremfor dagens produkter i nylon. Messing har lengre levetid, er sterkere enn nylon og tåler derfor hardere vær og gir samtidig fisken bedre beskyttelse mot fiender i sjøen.

I tillegg er messingen nærmest selvrensende i sjøvann og reduserer dermed behovet for rengjøring, som i sin tur minker stressnivået hos fisken. Dessuten er materialet resirkulerbart, noe nylon ikke er, sies det fra selskapet.