I samarbeid med Hitra kommune og NAV, har Trøndersk Kystkompetanse (TKK) i høst laget en kompetansekartlegging av næringslivet på Hitra.

Synnøve Aukan i TKK forteller at hensikten er å finne ut hvilke behov bedriftene har for kompetanse de neste fem årene.

- På denne måten man får innspill til strategier for rekruttering og utdanning i regionen, forteller Aukan.

Mer en to ansatte

Alle bedrifter på Hitra med mer en to ansatte inviteres til å være med på undersøkelsen.

Trøndersk Kystkompetanse vil ta direkte kontakt med de største bedriftene for å kartlegge deres framtidige behov. Mindre bedrifter får i disse dager tilsendt kartleggingen på mail.

- Vi håper alle tar seg tid til å svare. Jo flere som svarer, jo mer nøyaktig blir undersøkelsen, forklarer Aukan som oppfordrer alle til å sette av de nødvendige minuttene dette tar.

Dersom noen ikke får tilsendt undersøkelsen, oppfordrer hun bedriften om å ta kontakt slik at også de kan få spørsmålene.

Lignende undersøkelser har også vært gjennomført i andre regioner, og ifølge Synnøve Aukan har svarene overrasket mange.

- En slik undersøkelse har derfor meget stor nytteverdig, slik at rekruttering- og utdanningsbehovet kan tilpasses det framtidige behovet, sier Synnøve Aukan.

- Et meget viktig verktøy

Også Hitra-ordfører Ole L. Haugen, understreker viktigheten av at bedriftene utnytter denne muligheten til å fortelle om framtidig kompetansebehov.

- Det er svært viktig at flest mulig svarer, og da så presist som mulig. En slik kartleggingen vil bli et meget viktig verktøy, mener Haugen.

Han viser til at rekruttering av kompetent arbeidskraft bare blir viktigere og viktigere.

- Det gjelder både for bedriftene og det offentlige. Skal man henge med i konkurransen, er det jo slik at dyktige hoder og hender vil være den mest avgjørende faktoren. Men da må man også vite hvilke faglige kvalifikasjoner det er eller vil bli behov for.

- Synliggjør behovene

Først og fremst er det viktig å vite dette for sin egen virksomhets del.

- Men det er også uhyre viktig at for eksempel vår egen videregående skole vet mest mulig om hva det er eller vil bli behov for. Dernest er det selvsagt svært viktig å få synliggjort behovene og mulighetene for våre ungdommer, som etter endt grunnskole skal foreta sine valg for framtida om videre utdanning og arbeid

- Til sist må en også se den store verdien dette kan ha for ungdom og folk som ikke bor i kommunen i dag, men som er på søken etter jobb og bosted for framtida. For å kunne fange og være aktuelle for slike, må vi selvsagt selv vite hva vi har å by på av både arbeid og annet, mener Hitra-ordfører Ole L. Haugen.