Skal ta stilling til om Mausund fortsatt skal være et eget lag