Aksjeselskapet Reitan Anlegg og Transport er opprettet. Selskapet har forretningsadresse på Leikvam (Melandsjø) og skal drive entreprenørvirksomhet og levere tjenester innen anleggsvirksomhet. Nedslagsfeltet er ifølge Brønnøysundregistrene Frøya, Hitra og Snillfjord.