Aksjeselskapet Vest Oppdrettservice er nylig registrert i Brønnøysundregistrene. Selskapet vil ifølge oppgitt formål inn på markedet for service og tjenester til oppdrettsnæringa. Selskapet vil også rette seg mot andre virksomheter tilknyttet marin virksomhet.

Daglig leder i Vest Oppdrettservice er Martin Kristoffersen og styreleder er Hans Kristian Berge. Selskapet er registrert på Flatval.