MN24

Solgte areal til utbygging av fabrikken

foto
Nutrishells nye fabrikk skal ligge vegg-i-vegg med Hitramat på Kuøya. Slik blir fabrikken (markert med rødt) sett fra sjøen. Foto: Nutrishell/Illustrasjonsfoto