foto
HR-direktør Lucie Sunde-Eidem tar i et tak med nygifte Trond Nystad. Foto: Trond Hammervik

– Vi leverer alt som skal til for å drive et oppdrettsanlegg