Butikksjef Hege Fredagsvik ved Kiwi Frøya på Sistranda er som regel en smilende dame. I sommer har hun smilt bredere enn vanlig, for butikken går godt. Faktisk har de slått sine egen ukesomsetningsrekord denne sommeren.

- Dette har vi sett fram til, nå er det bare å jobbe på videre for å fortsette veksten, sier Fredagsvik.

Og regionsjef Espen Larsen i Kiwi Midt-Norge bekrefter at kjedens Sistanda-butikk er i god vekst.

- Vi åpnet i mai 2011 og har blitt veldig godt mottatt av kundene på Frøya. Butikken har hatt fin stigning hele veien, og med en spesielt god sommer. Vi har hatt uker i sommer med opp mot 15 prosent omsetningsvekst i forhold til samme uke i fjor. Det er formidabelt bra, sier Larsen.

Kjeden vil ikke gå ut med selve kronebeløpene i totalomsetninga. Men ifølge Larsen handler hver enkelt kunde for i gjennomsnitt opp mot 10 kroner mer pr. besøk i år enn i fjor.

- Og det er kjempebra. Kundene trives godt hos oss samtidig som kundeantallet har økt, mener han.

Butikksjef Fredagsvik sier det har vært en hektisk sommer og roser de ansatte.

- Vi har supre ansatte og et godt arbeidsmiljø. De har greid å holde butikken ryddig og fin i hele sommer, sier hun. Fredagsvik mener god kundeservice er veien til suksess.

- Etter at post i butikk forsvant, har vi fått mer tid til å stelle i butikken og å snakke med og veilede kundene. Det er veldig viktig å ta seg tid til å snakke med kundene selv i en hektisk hverdag og å unngå kø i kassene. Vi har også mange eldre innom. De har gjerne ikke så mange andre å snakke med, da er det viktig at vi er her og kan hjelpe med en handlerunde, sier hun.

- Kan økt turisme forklare noe av omsetningsveksten?

- Det er selvsagt medvirkende. Men det har ikke kommet så mange flere kunder. Jeg tror hovedårsaken ligger i at kundene trives og at vi har det gode arbeidsmiljøet, sier Fredagsvik.

Også Larsen skryter av arbeidsgjengen.

- Først og fremst er det Hege og den flotte gjengen som er alfa og omega for å øke omsetningen.

- Så regionsjefen er fornøyd?

- Ja, det kan du skrive. Regionsjefen er fornøyd, sier Larsen med et smil.