Her planlegges det døgnkontinuerlig avsaltingsfabrikk

foto