Her planlegges det døgnkontinuerlig avsaltingsfabrikk