Svært travle dager for mannskapet på vår redningskøyte