Aqualine er i ferd med å flytte sin hovedproduksjon fra Hammarvika til det nye industriområdet i Nordhammarvika. Dette viser at bedriften, som ble startet som Frøyaringen, med merdproduksjon på Uttian, fortsatt har sitt tyngdepunkt på Frøya.

Men selskapet har nå avdelingskontor flere steder langs kysten, de har datterselskaper i Australia og Chile, og hovedkontoret ligger i Trondheim.

Og det er næringsforeningene i Trondheimsregionen som har bestemt at Aqualine skal få prisen som Årets bedrift. Utdelingen skjer i kveld, under næringsforeningenes store konferanse Manifestasjon 2014. Trondheimsordfører Rita Ottervik, fylkesordfører Tore O. Sandvik og områdedirektør Bjørn Tilset i Nordea skal dele ut prisen til Aqualines direktør Trond Lysklætt.

Det er Nordea som i samarbeid med næringsforeningene deler ut prisen på 50.000 kroner, som vinneren er forpliktet til å gi videre til et godt formål.

Dette er juryens begrunnelse for at Aqualine får prisen:

« Oppdrettsnæringen har vokst til å bli en av de viktigste næringene for Norge, og skaper betydelige arbeidsplasser langs kysten av hele landet. Vinneren av Årets Bedrift 2014 har siden 1980 levert oppdrettsmerder over hele verden, og er i dag verdens største leverandør av plastmerder. Aqualine er en flott lokal aktør innenfor en næring som spås kraftig vekst også de neste tiårene. Bedriften legger vekt på lokal tilhørighet og kompetanse, og har i dag 47 faste ansatte og rundt 120 medarbeidere i høyaktivitetsperioder. Bedriften har hovedkontor i Trondheim, produksjon og lager på Frøya, avdelingskontorer i Fosnavåg og Bjugn, datterselskaper i Australia og Chile. Anlegget på Frøya er i kraftig vekst og vil gi mange nye arbeidsplasser de førstkommende årene. Aqualine driver med Marine Engineering, utvikling, produksjon, salg og service av havbruksrelaterte produkter. Aqualine deltar aktivt for å utvikle samarbeidet i oppdrettsnæringen, blant annet gjennom klyngearbeidet akvARENA, samt gjennom deltakelse innen EU for å påvirke og legge til rette slik at næringen får oppmerksomhet og tilgang til utviklingsmidler. Bedriften tror på at slikt samarbeid vil være viktig for at næringen skal bli mer bærekraftig for fremtiden. Prisvinneren har levert sterke økonomiske resultater over flere år. De opplevde sterk omsetningsvekst og gode resultater også i 2013 med en omsetning på 336 millioner kroner (en økning på 142 mill. fra året før) og et resultat på 20 millioner kroner (som er nesten en dobling sammenlignet med året før). Aqualine er en meget verdig vinner av prisen Årets Bedrift 2014! »

Administrerende direktør i Aqualine, Trond Lysklætt