Den nye frisøren hadde alle de rette kvalifikasjonene, men manglet språket