- Egentlig gikk fristen ut den 1.oktober, men vi vil gjerne ha med så mange som mulig, så derfor åpner vi får at folk kan fortsatt melde seg på til vi starter.

Den 14.oktober holdes brohodet-konferansen på Frøya. Og er en samling mellom NTNU, næringsliv og studenter for å se på fremtidens for til havbruket.

Her er hele programmet for dagen:

13. Oktober: Studentekskursjon

08:10 Avreise med Hurtigbåt fra Trondheim til Sandstad (kun for studenter)10-17 Bedriftsbesøk: sjøbasert matfiskanlegg, landbasert smoltanlegg, slakteri, leverandørbedrifter (av teknologi, tjenester). Ta med vanntette sko!

19:00 Middag og sosialt samvær

14. Oktober: Brohodekonferanse Høst 2015

08:10 Avreise med Hurtigbåt fra Trondheim til Sandstad10:30 Registrering Brohodekonferanse11:00 Åpning Brohodekonferanse Høst 2015 – faglig seminar del 1

 • NTNU)

 • Velkommen til Brohodekonferansen 2015 (Ingrid Schjølberg,

 • Innledning (Øyvind Haram, Sjømat Norge)

 • produsere fisk (Yngvar Olsen, NTNU)

 • bidrag til den evige diskusjonen om bruken av fisk for å

 • Fotavtrykk og bruk av marine forressurser til fisk – et alternativt

 • laksefôr i 2025? (Bård Skjelstad, Salmar)

 • Hva tenker og gjør oppdretterne i forhold til ressurssituasjon for

 • av fettsyren DHA som er utfordringen (Olav Vadstein, NTNU) 12:10 Lunsj12:50 Brohodekonferanse Høst 2015 – faglig seminar del 2

 • Nye mikrobielle kilder til fôr – det er fettkvaliteten og innholdet

 • Andre kilder fra landbruk og fiskeri som ingredienser i fiskefor med riktig fettkvalitet (Rolf Erik Olsen, NTNU)

 • Helsemessige konsekvenser som nye fôr-ingredienser kan ha for oppdrettslaks (Anne Marie Bakke, NMBU)

 • Ressurssituasjonen for fiskefôr sett fra et helintegrert selskap (Geir Småvik, Marine Harvest Fish Feed)

 • Ressurssituasjonen for fiskefor og veien fram – hva er hovedutfordringene for neste tiår? (Viggo Halseth, Skretting/ Nutreco)

 • Paneldiskusjon (ledet av Øyvind Haram, Sjømat Norge) 14:50 Idemyldring carousel16:00 Speed-date (studenter, veiledere, næringsliv) og info om høyere marin utdanning (studenter, elever)19:00 Festmiddag 15. Oktober: Retur til Trondheim (studenter) 08:27 Buss og Hurtigbåt fra Frøya 11:15 Ankomst Trondheim