Anne Grønvik Schupbach er eneste ansatte ved fiskerikontoret på Sistranda. I dag la fiskeridirektoratet fram sin utredning med forslag til ny organisering. Går forslaget gjennom, må Grønvik Schupbach belage seg på å pendle til regionkontoret i Trondheim. Sistranda er ett av ni fiskerikontor som forslås nedlagt.

- Vi har kjent til prosessen i snart ett år, og de ansatte har fått uttale seg i den interne høringsrunden. Jeg tror det vil være dumt å legge ned fiskerikontorene. Direktoratet bør være der det skjer, så nært næringene som mulig. Og for Frøya sin del så skjer det veldig mye. Alt det vi har av fiskeri- og havbruk, og alt det nye som er på gang innen blant annet sjømat, tang og tare, tilsier at vi burde vært her, sier Anne Grønvik Schupbach.

Mens forskningsinstitusjoner og bedrifter velger å skaffe seg et «brohode» på Frøya, blant annet gjennom Blått kompetansesenter, kan det bli slik at fiskeridirektoratet trekker seg ut av øyregionen. Nærmeste fiskerikontor blir i Kristiansund, og regionkontoret blir i Trondheim.

Anne Grønvik Schupbach hadde tidligere stilling som fiskerirettleder, men har de siste årene arbeidet som saksbehandler for omsetting av båter og overdragelse av kvoter for både Sør- og Nord-Trøndelag. Nå belager hun seg på å skulle utføre jobben fra et regionkontor i Trondheim. Alle ansatte ved fiskerikontorene som foreslås nedlagt, skal tilbys jobb annet sted.

- Jeg er innstilt å å si ja om det kommer jobbtilbud, og på å pendle til Trondheim. Men endringene er ikke vedtatt ennå. saken skal behandles i regjeringen, og muligens også Stortinget, så vi får vente og se hva som blir utfallet, sier Anne Grønvik Schupbach, som er eneste ansatt ved fiskerikontoret på Sistranda.