Nye regler for innleie: - Berører ikke lokal laksenæring