Laboratorietabbe: Måsøval krever 30 millioner fra Staten