NRK Trøndelag skriver på sine nettsider at det siden 2009 har foregått dumping av lakselus i havet, som først har blitt behandlet med hydrogenperoksid.

– Det er egentlig lite lurt. For det tar bare en halvtime før lusa livner til igjen etter å ha blitt eksponert for hydrogenperoksid. Da er de såpass levende at de fint kan feste seg til en laks igjen. Dermed har de vært med på å spre lusa, sier Frank Nilsen som er leder av forskningssenter for lakselus ved Universitetet i Bergen til NRK.

Styreleder Glen Bradley i brønnbåtrederiet Rostein AS påpeker at de filtrerer bort lusa ombord i fire-fem av de totalt elleve båtene de har. Det tilsvarer rundt 60-70 prosent av selskapets kapasitet.

– Lusa tas bort fra laksen og enkelte eldre brønnbåter slipper den ut i sjøen igjen i planlagte droppsoner. Dette er ikke det samme som dumping, sier Bradley til NRK.

- Var rimelig sikker på at lusa var død

Nilsen mener kunnskapen om at lakselusa våkner til live igjen, har vært kjent lenge. Men få har fjernet lusa før lusevannet kastes over bord.

– De største og mest avanserte båtene i næringen har gjort det. Vi visste ikke at lusa kunne livne til igjen i sjøen, og vi var rimelig sikre på at den var død. Det var mer en diskusjon om luseeggene kunne overleve, forteller styreleder Jan Harald Hauvik i Brønnbåteiernes forening til NRK.

- Næringen må selv svare

NRK har også spurt Mattilsynet om hvorfor de har latt lakseoppdrettere og brønnbåteiere dumpe laksen på bestemte steder.

– Dette må næringen selv svare for. Vi fører tilsyn med at brønnbåtene ikke sprer smitte mellom anleggene. Når det gjelder utslipp, er det ikke vi som regulerer det, svarer seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen.