I Nasjonal Transportplan vedtok Stortinget å få på plass en insentivordning for å få til mer transport til havs. Det vil si at de får igjen en del av kostnadene sine.

Dette er imidlertid ikke fulgt opp av dagens regjering, ifølge den tidligere fiskeriministeren som fikk igjennom vedtaket under sin regjeringstid.

– Jeg sendte skriftlig spørsmål om dette til samferdselsministeren før klokka 14.00 fredag, og da har han etter loven frist på seks dager til å komme med et skriftlig svar, sier Lisbeth Berg-Hansen til Namdalsavisa.

Frakter laks fra Island og Færøyene

For at rederier som Blue Water Shipping som frakter laks fra Island og Færøyene skal tørre å ta sjansen på å etablere slike transportruter i Norge, trenger de insentivordninger, mener Berg-Hansen.

– Det er fullt forståelig at for eksempel Blue Water Shipping vil ha støtte til å ta risikoen den første tida, ikke minst fordi det må opparbeides et marked for returlast, sier hun til avisa.