Tre bryggerier samarbeider om ett trøndersk øl

foto