Nesten ingen ga flere byggetillatelser i strandsonen enn Hitra. Hytteforbundet er bekymret

foto