Firmaet Øypall driver i dag sin produksjon av paller  i Nutrimars lokaler på Nordskaget. Lakseolje-produsenten er også deres største kunde.

I forbindelse med at Nutrimar bygger ut vil de selv ha behov for lokalene Øypall bruker i dag.

Bygger for en kvart million (sak krever innlogging til HF PLUSS)

Øypall satser nå på å bygge eget produksjonslokale, men ønsker fortsatt å plassere seg i nærheten av sin hovedkunde. Da Salmar (Innovamar) har opsjon på de aktuelle arealene inne i Nordskag industriområde, og ønsker å beholde mulighten for videre utbygging, søker Øypall  å fylle ut i sjø og bygge rett utenfor grensa til industriområdet. De har søkt Frøya kommune om dispensasjon til å etablere ei tomt på 5-7 mål, for et bygg med størrelse opp til 3000 kvadratmeter.