96 butikker over hele landet fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014. Merkur-programmet forvalter den statlige støtteordningen for distriktsbutikker på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har dette året bevilget 30 millioner kroner til tiltak som skal være med å utvikle og forbedre dagligvarebutikkene i distriktene.

Coop Krokstadøra

Ingen av distrikstbutikkene på Hitra og Frøya har kommet med denne gang, Det har derimot Coop Orkla Møre sin avdeling på i Snillfjord hvor Coop Marked Krokstadøra får 115.000 kroner til investeringer for å forbedre sin butikk.

Coop Marked Dyrøy 27.500 (til drivstoffanlegg), Coop Mausund SA 262.000 (til investering) og Nærbutikken Melandsjø 20.000 (til investering) har imidlertid tidligere fått støtte gjennom programmet.

Stor etterspørsel

Butikkene i Bygde-Norge har lenge hatt stort behov for opprustning. Interessen for å søke om støtte til investeringer økte kraftig i fjor, da regelverket ble forbedret. Tallene for 2014 viser at det fortsatt er stor etterspørsel etter støtte til opprustning og utvikling av distriktsbutikker.

- Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen er glad for at små butikker nå blir rustet opp, slik at de kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Det meste av pengene går til opprustning av butikkene, i form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller oppussing av lokalet. Noen butikker har også behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda.

- Mange butikkdrivere er viktige samfunns-entreprenører i sine lokalsamfunn. Butikken fungerer både som bygdas møteplass og som et servicesenter med tilbud om mange tjenester utenom salg av dagligvarer, sier statsråd Jan Tore Sanner.