Hege Anita Scheie - Det beste valget var at jeg gifta meg med en hitterværing