Onsdag kunne iLaks rapportere om Hydra Salmon Company som søkte om fire utviklingskonsesjoner. Bedriften har verken aktivitet, hjemmeside eller kontaktinformasjon, og årsaken er at den er under stiftelse.

Det viser seg at Hydra Salmon Company kontrolleres av Hydra Pioneer, som ble stiftet i 2015. Bak dette selskapet står firkløveret Bertil Johansen, Christer Johansen, Olav Klungreseth og Jørn Haavik.

Olav Klungreseth

Nytt selskapDen pensjonerte sivilingeniøren Olav Klungreseth, tidligere styreleder i SalMar (i perioden 1991-2003), koordinerer det hele. De tre øvrige er røktere fra Frøya.

– Vi har noen investorer og byggere av denne tanken som sitter på gjerdet. Vi er et nytt selskap, har ikke konsesjon, og ikke anledning å kjøpe, forteller Klungreseth til iLaks.

– Prosjektet gjelder semilukkede tanker i sjøen, opplyser han videre.

Teamet har i over to år jobbet med å finne løsning på luseangrep og sykdomsmitte på oppdrettslaks. Resultatet er blitt en ny type oppdrettsmerd formet som en tank. Med seg på laget har de fått SINTEF/MARINTEK, og konseptet er alt tatt inn i et av deres forskningsprogram for oppdrettstanker i åpen sjø.

Tank– Vi har også hatt kontakt med flere oppdrettsselskaper. De fleste har imidlertid sine egne, tunge prosjekter som det er søkt utviklingskonsesjoner for. Det vil da være vanskelig for dem også å få tildelt nye utviklingskonsesjoner for vårt prosjekt, opplyser Klungreseth.

– Vi har derfor dannet et nytt oppdrettsselskap for prosjektet og har gjennom det søkt om fire utviklingskonsesjoner for vår «tank».

Den nye oppfinnelsen er kort beskrevet en åpen ståltank som senkes ned i sjøen og stikker 20 meter under sjøoverflaten – og under det såkalte lusebeltet. Diameteren vil være cirka 60 meter. Den øverste delen av sylinderen er festet til en flytering som holder konstruksjonen flytende slik at den stikker litt opp av vannet. Sylinderen vil få et tett lokk over sylinder/flytering.

– Når samarbeidspartnerne og investorer er klare, vil det bli satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konstruksjon, opplegg til modellforsøk, finansiering, støtteordninger, bygging av prototype etc. Dette vil være avhengig av tildeling av de omsøkte konsesjoner, understreker Klungreseth.

Opp mot 100 millHydra Pioneer vil konsentrere seg om byggingen av den første produksjonstanken så vel som etterfølgende solgte tanker, samt videre utvikling av tankkonseptet med driftsdetaljer. Søkerselskapet Hydra Salmon Company skal utelukkende drive med fiskeoppdrett.

– Når det gjelder oppdrettsselskapets kapital, er vi her avhengig av både lån og egenkapital fra eksterne investorer. Dette arbeidet er alt i gang, men prosessen er avhengig av de fire omsøkte utviklingskonsesjoner. Der er selvfølgelig ingen inntekter for noen av selskapene foreløpig, og prosjektet er så langt finansiert med egeninnsats og egenkapital, sier Klungreseth til iLaks.

Totalt investeringsbehov for å bygge den første tanken i full målestokk, er beregnet til mellom 80 til 100 millioner kroner.