Vil vurdere lokalt fond til å støtte nye bedrifter