Hitterværingen John Arne Ulvan er konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Nå leverer han omsetningstall som knapt noen annen øyværing gjør, og i tillegg tidenes et resultat som Felleskjøpet aldri før har sett.

- Felleskjøpet Agri leverte i 2017 et historisk godt resultat og rekordomsetning. Det solide resultatet kommer etter betydelige investeringer og effektiviseringstiltak de siste årene, og på tross av et markedsmessig utfordrende år for enkelte forretningsområder, forteller konsernet.

Felleskjøpet Agri (Felleskjøpet) leverte en omsetning på 15,5 milliarder kroner i 2017, opp fra 14,3 milliarder i 2016. Konsernets driftsresultat endte på 601,3 millioner kroner (2016: 494 mill.kr), med et resultat før skatt på 472,3 millioner kroner (2016: 413,2 mill kr.). De siste årene har Felleskjøpet investert over tre milliarder kroner i norsk landbruk, inkludert utvikling av fabrikker, miljøvennlig teknologi, nye butikker og landbrukssentre.

– I 2017 øker omsetningen nesten ni prosent og vi oppnår det beste resultatet i konsernets historie. Vi har full effekt av investeringene i Sverige og Danmark og åtte prosent økning av salget innen området for maskiner og utstyr. Samtidig har vi kuttet kostnader med over 100 millioner kroner for å tilpasse oss markeds- og sesongutfordringene vår konsumentrettede virksomhet opplevde i 2017, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet. Ulvan startet i selskapet tilbake i 2010 og bor på østlandet.

– Felleskjøpet er bondens partner. Med vår tilnærming ønsker vi å bidra i enda større grad til at bonden lykkes med sin drift. Det vi gjør er å kombinere produkter med god ytelse og markedets beste løsninger for å få driften mer lønnsom og hverdagen enklere for bonden, forteller Ulvan.

Sterk forbedring

Felleskjøpets resultater relatert til den svenske butikkjeden Granngården, som ble kjøpt 1. juli 2016, viser sterk forbedring. Fra et negativt resultat på 38 millioner kroner for Felleskjøpet i 2016, bidrar selskapet med et positivt resultat før skatt på 13,7 millioner kroner i 2017.

- I løpet av 2017 har Felleskjøpet etablert en felles nordisk enhet og felles logistikk for Granngården og den norske butikkvirksomheten. Det betyr større innkjøpsfordeler og mer kostnadseffektiv drift, forteller selskapet.