Frøya akvaservice har kjøpt 66,5 prosent av aksjene i Mermaid AS. Dette selskapet eier en rekke underselskaper som driver service overfor havbruksnæringa fra Hustadvika og ned til Sognefjorden.

Mermaid As har Marine Harvest Vest som sin store kunde, har 96 ansatte,  og påregner at de i 2015 vil nå en omsetning på 120 millioner kroner.

Styreleder og hovedeier i Frøy Akvaservice, Helge Gåsø, sier at man gjennom oppkjøpet ser for seg synergier og stordriftsfordeler mellom selskapene.

- For Frøy Akvaservice AS er dette et viktig steg for å få en størrelse slik at vi blir en foretrukket leverandør for tyngre servicetjenester til havbruksnæringa for framtiden, sier Helge Gåsø.

Gjennom sine rederier, Frøy Rederi, Frøy Akvaservice og Frøy akvaressurs har Gåsø det siste året gjort store inveseringer i nye servicebåter, og i morgen (lørdag) vil det bli dåp av hele fire nybåter på Siholmen på Frøya.