Skarsvåg Boats AS omsatte i 2017 for 23,4 millioner kroner, mot 10,9 millioner året før, altså enomsetningsvekst på 12,5 millioner). Årsresultat etter skatt ble et overskudd på knapt 1,1 million, mot et underskudd på knapt 0,2 millioner i 2016. Det forteller daglig leder Kai-Egil Skarsvåg og medeier Vegard Kristiansen i en pressemelding.

Det var tilbake i 2013 at Kai-Egil Skarsvåg bestemte seg for å bli båtbygger på heltid, og året etter flyttet han inn i lokalene på Flatval og ansatte folk i Skarsvåg Boat AS. Selskapet har ved utgangen av fjoråret en egenkapital på vel 2,3 millioner, og en egenkapitalandel på 45 prosent. I løpet av 2017 har teknisk tegner Vegard Kristiansen gått inn som medeier med en eierandel på knapt 20 prosent.

Største leveranse i 2017 var en 46 fot arbeidsbåt til Ocean Farming-  designet for transporter til og fra den nye havmerda, en historie lokalavisa tidligere har skrevet om:

- Utover dette har større oppdrag vært for FMA (Forsvarsmatriell) (arbeidsbåt 40 fot, oppdrag vunnet gjennom offentlig utlysning) og to båter til Norsk Oppdrettservice . Vi opplever stor og økende interesse for våre mindre modeller (Skarsvåg 22 og 22B, Skarsvåg 23 og Skarsvåg 26), og har i 2017 måttet si nei til flere ordre rundt dette på grunn av plassmangel, forteller Skarsvåg og Kristiansen.

Kai Egil Skarsvåg viste fram båten Skarsvåg Boat har bygget på oppdrag for Nato Foracs Foto: Trond Hammervik

Da lokalavisa presenterte bedriften i 2015 var de i ferd med å flytte inn i nytt lokale på 300 kvadratmeter som skulle effektivisere båtbygging ytterligere. Firmaet har likevel i lengre tid sett seg om etter ny, sjønær tomt.

- Vi arbeider tett med Frøya kommune og andre aktører for å finne egnet sjønær tomt på Frøya for flytting og oppføring av nytt produksjonsbygg, og håper dette kan reises i løpet av 2019. I løpet av 2. halvår 2017 gjennomførte vi en full omlegging av vår virksomhetsstyring – fra eksternt regnskapskontor til eget web-basert økonomisystem.  Vi har nå en løsning som er rigget for videre vekst . Året 2018 ser svært positivt ut, vi starter medio februar med parallell bygging av to 40 fots båter for levering til sommeren 2018.  Den ene er et oppdrag for Åkerblå, den andre har vi flere interessenter på, forteller karene.

Ifølge selskapet har man for tida en ordreserven på på ca 10 millioner og er snart klar for lansering av en helt nydesignet 26 fots RIB.

Kai Egil Skarsvåg viste fram båten Skarsvåg Boat har bygget på oppdrag for Nato Foracs Foto: Trond Hammervik