Audun Klev, daglig leder i Coop Hamarvik SA, er valgt inn i Årsmøte Coop Norge, som er fellesorganisasjonens høyeste myndighet.

Valget er gjort av og blant de små og mellomstore samvirkelagene i landet.

To personer skulle velges inn fra denne gruppen, som til sammen har tre representanter i Årsmøte Coop Norge. Audun Klev fra distrikt Midt-Norge og Egil Svela fra distrikt Sørvest ble nye representanter.

Det er til sammen 59 representanter i Årsmøte Coop Norge, fire fra de ansatte og 55 fra samvirkelagene.

De 20 største samvirkelagene i landet får velge til sammen 52 representanter direkte inn i Årsmøte Coop Norge, mens de øvrige 78 samvirkelagene altså har kun tre representanter.

Audun Klev har de siste årene gjort seg til talsmann for de små og mellomstore lagene, og valgreglementet til fordel for de store samvirkelagene har vært et av ankepunktene.

- Kooperasjonen har forlatt demokratiet, har Audun Klev uttalt tidligere. Nå får han en ny og viktig talerstol til å forfekte sine synspunkter fra.