Har inngått ny leveringsavtale. Ser for seg å øke til 15 ansatte